De Oudervereniging

Basisschool De Dromenvanger heeft een oudervereniging. In een vereniging zitten leden. Voor de oudervereniging houdt dit in dat de ouders/verzorgers van de leerlingen automatisch lid zijn van de oudervereniging.
De ouderraad (het bestuur van de oudervereniging, 11 personen) ondersteunt de school bij extraNotulen activiteiten. Tot haar taken behoren:

  1. het innen van de contributie (ouderbijdrage) om extra activiteiten voor de leerlingen mogelijk te maken, waaronder de organisatie van de schoolreis;
  2. het coördineren en regelen van diverse schoolse activiteiten die zich voor doen zoals bijv. de Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnaval, de jaarlijks terugkerende Romerodag , kamp groep 6 en groep 8, de sport- en spelletjesdagen;
  3. de communicatie tussen ouders en school bevorderen;
  4. het coördineren en regelen van het overblijven.


De ouderraad verricht haar werkzaamheden op verzoek van het team, dan wel op eigen initiatief, na het team te hebben ingelicht. Vanzelfsprekend worden de beslissingen van het team in acht genomen.
Een andere taak is om u van informatie te voorzien, denk maar aan onderwerpen als: chatten op internet, pesten, zakgeld, de stap naar het voortgezet onderwijs enz.

Bij een redelijke animo kan een ouderavond georganiseerd worden. Daarnaast is de ouderraad verplicht om één keer per jaar een algemene ledenvergadering te houden. De vereniging is gebaat bij enthousiaste leden.

Uw betrokkenheid is in het belang van de school en uw kind. De vertegenwoordigers van de ouderraad hebben ieder een groep waarbij zij als aanspreekpunt voor u, de leerkrachten en kinderen fungeren.
Meer informatie over de oudervereniging vindt u in de schoolgids.

 

 Statuten van de oudervereniging van BS de Dromenvanger

Marijke Teijgeler

Mariska  

Anissa Elouatassi150

Marijke Teijgeler

Voorzitter

Mariska Geven,

Penningmeester

Anissa Elouatassi

Ilona

Ouardia150

 Ozge

Ilona Naaijen

Quardia Ahabbi

Ozge Kunt

Sandra Kersten

Vanessa Van Roosmalen

 Zehra

Sandra Kersten

Vanessa van Roosmalen

 Zehra Ceik

 Annemarie Dekkers  Ramona Hazelaar  

 Annemarie Dekkers

 Ramona Hazelaar

 

Laatste foto's