Overblijven

Voor elk kind bestaat de mogelijkheid om op school over te blijven. De organisatie hiervan wordt door de oudervereniging verzorgd. Het overblijven van uw kind gebeurt te allen tijde onder toezicht van overblijfkrachten (gemiddeld één ouder per 10 leerlingen), de zogenaamde ‘overblijfmoeders’.

De overblijfkrachten houden niet alleen een ‘oogje in het zeil’, maar zorgen ook voor een aangename, schone omgeving. Daarnaast houdt de overblijfkracht tijdens het buitenspelen, voordat de school weer begint, toezicht op het schoolplein.

De overblijfruimte bevindt zich in ons eigen gebouw. Er is speelgoed voor de kinderen en een keukenblok met magnetron en koelkast. De kinderen krijgen melk, thee of ranja.

 Kosten Overblijven

Aan het overblijven zijn kosten verbonden. De kosten voor overblijven bedragen: 

SOMS overblijven:

  • Af en toe 1 keer overblijven zonder regelmaat. Kosten € 2,00 per keer, direct en contant te betalen op de dag van overblijven

 

REGELMATIG overblijven:

  • Elke week 1 of  2 keer overblijven

Kosten € 15,00 per strippenkaart. hiervoor ontvangt u een strippenkaart voor 10 x overblijven. De strippenkaart wordt betaald via rekeningnummer: NL89 RABO 0172061903 t.n.v. oudervereniging basisschool de Dromenvanger. Onder vermelding van naam kind en periode waarvoor u betaalt c.q. aantal strippenkaarten.

Een strippenkaart is kindgebonden (per kind een eigen kaart), niet overdraagbaar en blijft geldig tot deze kaart vol is. U krijgt een brief als de kaart bijna vol is, zodat u desgewenst een nieuwe kaart kunt aanschaffen. In overleg met de overblijfkrachten of penningmeester    kunnen er aanpassingen gemaakt worden m.b.t. de betaling.

 ALTIJD overblijven:

  • Elke week 4 keer overblijven, abonnementskosten afhankelijk van aantal weken in periode. Kosten per week € 4,00. Dit abonnement wordt telkens voor een periode tot een volgende schoolvakantie afgesloten en bedragen:

 

  1. 1e periode van 7 weken (28 aug. t/m 13 okt.)  bedraagt: €  28,-- betaling voor 08 sept. 2017
  2. 2e periode van 9 weken (23 okt.. t/m 22 dec.) bedraagt: €  36,-- betaling voor 03 nov. 2017
  3. 3e periode van 5 weken (08 jan. t/m 09 febr. ) bedraagt: € 20,--  betaling voor  19 jan. 2018
  4. 4e periode van 9 weken (19 feb. t/m 20 april)  bedraagt: € 32,-- betaling voor 02 mrt.  2018 (- 2 en 20 april)
  5. 5e periode van 9 weken (07 mei  t/m 06 juli )  bedraagt: € 28,- betaling voor 18 mei 2018 (- 10-11-21 mei en 6 juli)

Alleen als uw kind heel af en toe eens overblijft (soms overblijven) mag er contant betaald worden.Voor regelmatig overblijven en altijd overblijven willen we vanaf augustus 2017 dat het bedrag voor de strippenkaart of het abonnement overgemaakt wordt via de overblijfrekening.

Rekeningnummer: NL89 RABO 0172061903 t.n.v. oudervereniging basisschool de Dromenvanger. Onder vermelding van naam  kind en periode waarvoor u betaalt c.q. aantal strippenkaarten.

De betaling dient uiterlijk aan het eind van de tweede week van een periode te worden voldaan.

Een abonnement kan worden gestopt na overleg met de penningmeester. Restitutie van overblijfgeld is altijd in overleg met de overblijfkracht en de penningmeester.

Het is niet mogelijk om een abonnement af te sluiten voor een gedeelte van een periode. Hiervoor geldt dan dat u of het bedrag van € 2,00 per keer of een strippenkaart betaalt. De volgende periode kunt u dan een abonnement nemen.

Wij informeren u dat de kosten gebaseerd zijn op het dagelijks aanschaf van melk/thee/ranja (het lunchpakket dienen de kinderen zelf van thuis mee te nemen) extra schoonmaakkosten, de bescheiden vergoeding van de overblijfkrachten en reserveringen voor onvoorziene kosten. Tevens informeren wij u dat in een situatie van niet betalen,  na herhaaldelijke verzoeken, de mogelijkheid om over te blijven afgenomen wordt.

Laatste foto's